Voltaire

1694-1778

Voltaire lämnade inte några stora bidrag till filosofin i strikt bemärkelse, men måste ändå räknas som en av de största personligheterna i idéhistorien. I övrigt intar Voltaire en plats i litteraturhistorien bland annat på grund av romanen Candide.

Voltaires idéer hade stor betydelse under hans samtid och än idag har dem det indirekt som viktiga beståndsdelar för den strömning som kallats upplysningen och som ligger till grund för dagens sekulariserade moderna samhälle i västvärlden.

Som redan nämnts är Voltaires bidrag till filosofin ringa och bland hans filosofiska skrifter är Filosofiskt ficklexikon, där merparten ingick i den franska Encyklopedin, samt den betraktande och smått kuriösa Filosofiska brev att nämna.

Voltaire var inte desto mindre en av upplysningstidens viktigaste författare och särskilt genom sin kritik av kyrkan. Hans stridsrop mot den katolska kyrkan löd "Krossa den skändlige" och syftade till hur orättfärdigheter bedrevs i religionens namn.

Litteratur

Skrifter av Voltaire

  • Filosofiskt ficklexikon (Dictionnaire philosophique portatif) - 1764
  • Filosofiska brev - 1734